BALTIC STORIES

BALTIC STORIES

Głównym celem projektu „BALTIC STORIES” jest profesjonalizacja wydarzeń związanych z przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem południowego Bałtyku i jej wpływ na zrównoważony rozwój turystyki kulturowej i krajoznawczej w regionie. W ramach projektu zostaną...
BALTIC MAKERS

BALTIC MAKERS

Projekt „BALTIC MAKERS” stara się powiązać nowoczesne narzędzia dostępne dzięki internetowi z rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na niepowtarzalne produkty wytwarzane ręcznie. Partnerzy z Litwy, Finlandii, Łotwy i Polski chcą zastanowić się i...
BREM

BREM

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami sektora kultury. Efektem tego ma być wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie: Finansowania sektora kultury: zwiększenie zdolności do wdrażania modeli, które opierają się na zróżnicowanym spektrum...
Baltic Museum Resilience

Baltic Museum Resilience

„Baltic Museum Resilience” to projekt, którego celem jest zwiększenie odporności muzeów i instytucji pamięci. Odporność rozumiana jest tutaj jako zdolność do przezwyciężania wyzwań i dostosowywania się do nowych realiów w trudnych czasach zmian społecznych, nowych...
More than a Village

More than a Village

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie różnych modeli inteligentnej wioski, które stworzą korzystne warunki dla lokalnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności obszarów wiejskich w regionie Europy Środkowej. Efektem...