Konferencja w Karlskronie poświęcona obiektom światowego dziedzictwa z obszaru Morza Bałtyckiego

7 października 2019

Port morski w Karlskronie (Szwecja) znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W dniach 24-26.09.2019 w tym niezwykłym mieście odbyła się konferencja poświęcona obiektom światowego dziedzictwa z obszaru Morza Bałtyckiego, zorganizowana w ramach projektu DUNC Heritage.

Na tym ważnym wydarzeniu nie zabrakło projektu „BALTIC STORIES”. Mieliśmy okazję przedstawić w skrócie nasze działania i cele oraz podzielić się doświadczeniami, które mogą stanowić zachętę do współpracy z instytucjami związanymi z obiektami światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

Na wewnętrznym spotkaniu partnerskim zostały omówione sprawy dotyczące warsztatów dla organizatorów wydarzeń, które odbędą się w styczniu i lutym 2020.