O nas

Czym się zajmujemy?

U

Badania

Prowadzimy badania w sektorze kultury i turystyki

Szkolenia

Organizujemy warsztaty i szkolenia

Projekty EU

Wspieramy sektor publiczny w realizacji projektów unijnych

Publikacje

Opracowujemy raporty i podręczniki

Konferencje

Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach

Dobry praktyki

Wspieramy wdrażanie dobrych praktyk w sektorze publicznym

Obszary działań Fundacji

Zrównoważony rozwój

We wszystkich naszych projektach działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Angażujemy społeczność lokalną, władze oraz przedsiębiorstwa w dążeniu do zachowania równowagi między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska.

Innowacje i rozwój
regionalny

Wspieramy przedsiębiorczość oraz innowacje w lokalnych społecznościach. Poprzez organizację szkoleń promujemy najlepsze praktyki w zakresie rozwoju regionalnego.

Badania archeologiczne

Realizujemy projekty badawcze z zakresu archeologii na terenie całej Polski oraz Ameryki Południowej. Prowadzone projekty zwiększają świadomość znaczenia dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Realizacja projektów w ramach programów Unii Europejskiej

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, angażując się również w projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej. Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Południowy Bałtyk i Interreg Europa Środkowa.