Badania archeologiczne na terenie województwa zachodniopomorskiego

28 września 2020

Eksperci z Fundacji Balteus są w trakcie badań archeologicznych na kilku niezwykle interesujących stanowiskach zarówno o charakterze osadniczym, jak i sepulkralnym z terenu województwa zachodniopomorskiego. Prowadzone prace badawcze owocują bogatymi odkryciami, które niewątpliwie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju osadnictwa ludzkiego na omawianym obszarze.