BALTIC MAKERS

Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła

O projekcie

Projekt „BALTIC MAKERS” stara się powiązać nowoczesne narzędzia dostępne dzięki internetowi z rosnącym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na niepowtarzalne produkty wytwarzane ręcznie. Partnerzy z Litwy, Finlandii, Łotwy i Polski chcą zastanowić się i sprawdzić, w jaki sposób wykorzystać nowe technologie (np. e-commerce, media społecznościowe) do komercjalizacji i profesjonalizacji działalności rzemieślników i lokalnych twórców z obszaru Morza Bałtyckiego.

W obliczu tego wyzwania projekt ma na celu poprawę współpracy i profesjonalizacji rzemieślników w celu lepszej komercjalizacji ich towarów poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Partnerzy

Inkubator sztuki w Anykščiai – studio artystyczne
Fundacja Balteus
Łotewska Akademia Sztuki
Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła w Siauliai
Uniwersytet Åbo Akademi

Okres realizacji

Wrzesień 2017 - sierpień 2018

Budżet projektu

50 000,00 EUR

Projekt pn. „BALTIC MAKERS: Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4.1 programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.