Baltic Museum Resilience

Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego

O projekcie

„Baltic Museum Resilience” to projekt, którego celem jest zwiększenie odporności muzeów i instytucji pamięci. Odporność rozumiana jest tutaj jako zdolność do przezwyciężania wyzwań i dostosowywania się do nowych realiów w trudnych czasach zmian społecznych, nowych technologii a także epidemii.

Projekt stawia sobie za cel zebranie i analizę dobrych praktyk oraz narzędzi, dzięki którym muzea i instytucje pamięci przezwyciężyły ostatni kryzys związany z epidemią COVID-19. Na podstawie zebranych informacji stworzony zostanie zestaw narzędzi, który zapewni odporność instytucji biorąc pod uwagę trzy perspektywy:

  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • Zrównoważony rozwój i technologie cyfrowe
  • Trwałość pod względem finansowym

Partnerzy

Estońskie Muzeum Wojny
Muzeum Västervik
Fundacja Forum Marinum
Krajowa Agencja Rozwoju Regionalnego na Litwie
Fundacja Balteus

Okres realizacji

Październik 2022 - wrzesień 2024

Budżet projektu

482 500,00 EUR

Projekt pn. „Odporność Bałtyckich Muzeów: Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.