BALTIC STORIES

Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku

O projekcie

Głównym celem projektu „BALTIC STORIES” jest profesjonalizacja wydarzeń związanych z przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem południowego Bałtyku i jej wpływ na zrównoważony rozwój turystyki kulturowej i krajoznawczej w regionie. W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia i poradniki dla organizatorów wydarzeń, którzy otrzymają profesjonalne wsparcie w zakresie marketingu. Projekt przewiduje również działania pilotażowe i szkolenia.

Partnerzy

Województwo zachodniopomorskie
Fundacja Balteus
Muzeum Västervik
Gmina Silute

Okres realizacji

Lipiec 2017 - czerwiec 2020

Budżet projektu

863 110,00 EUR

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt „BALTIC STORIES” został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.