Bałtyckie Forum Turystyczne w Rydze

28 listopada 2018

W dniach 14-15 listopada 2018 w Rydze odbyło się Bałtyckie Forum Turystyczne, które zgromadziło przedstawicieli instytucji publicznych i trzeciego sektora związanych z sektorem turystyki z regionu Morza Bałtyckiego.

Fundacja Balteus oraz pozostali partnerzy projektu BALTIC STORIES z zainteresowaniem uczestniczyli w panelach i warsztatach poruszających zagadnienia nowych trendów w rozwoju i promocji turystyki w cyfrowym świecie. Na zamkniętym spotkaniu omówiliśmy też działania projektowe, zarówno te już zrealizowane, jak i planowane w najbliższym czasie.

Na koniec, w udostępnionej przez organizatorów przestrzeni spotkań B2B Café, promowaliśmy inicjatywę zawiązania sieci organizatorów wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Morza Bałtyckiego. Celem tej sieci ma być wspieranie wzajemnej promocji wydarzeń tego typu, wymiana informacji i doświadczeń.

Projekt „BALTIC STORIES. Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w regionie Południowego Bałtyku” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.