BREM

Budowanie sieci odpornych muzeów i organizacji sektora kultury w regionie Południowego Bałtyku

O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami sektora kultury. Efektem tego ma być wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie:

  • Finansowania sektora kultury: zwiększenie zdolności do wdrażania modeli, które opierają się na zróżnicowanym spektrum dochodów i promują współpracę publiczno-prywatną;
  • Zatrudnienia: nawiązanie dialogu i poszukiwanie lepszego zatrudnienia w sektorze kultury;
  • Szerokiego zasięgu odbiorców (w tym młodzieży): promocja rozwoju oraz wykorzystania infrastruktury cyfrowej w celu przyciągnięcia szerokiej publiczności i zaangażowania społeczności;
  • Zmiany klimatu i ochrony środowiska: wspieranie poprawy świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu.

Partnerzy

Muzeum Västervik
Fundacja Balteus
Gmina Silute

Okres realizacji

Czerwiec 2022 - wrzesień 2022

Budżet projektu

40 000,00 EUR

Projekt pn. „Odporność Bałtyckich Muzeów: Budowanie sieci odpornych muzeów i organizacji sektora kultury w regionie Południowego Bałtyku” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.