More than a Village

Przemiana w inteligentną wieś, model dla bardziej konkurencyjnych i atrakcyjnych wsi w Europie Środkowej

O projekcie

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie różnych modeli inteligentnej wioski, które stworzą korzystne warunki dla lokalnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności obszarów wiejskich w regionie Europy Środkowej.

Efektem projektu będzie zwiększenie potencjału regionów wiejskich poprzez wykorzystanie ich lokalnych atutów do rozszerzenia istniejących lub rozwoju nowych działalności gospodarczych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Partnerzy

Lokalna Grupa Działania “Południowa Warmia”
Fundacja Balteus
Hrabstwo Hajdú – Bihar
ITC – Klaster Innowacyjnych Technologii
Murska Sobota
Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych
Miasto Buzet
Poliedra – centrum badawczo-konsultingowe
Politechniki Mediolańskiej
Stowarzyszenie Anci Liguria

Okres realizacji

Kwiecień 2023 - luty 2026

Budżet projektu

1 713 934,00 EUR

Projekt „Więcej niż wieś: Przemiana w inteligentną wieś, model dla bardziej konkurencyjnych i atrakcyjnych wsi w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.