Spotkanie inaugurujące projekt More than a Village

12 maja 2023

Spotkania i dyskusje na żywo są prawdziwą podstawą do wymiany doświadczeń i budowania współpracy międzynarodowej.

Doskonale było to widać podczas spotkania inaugurującego projekt More than a Village realizowany w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, które odbyło się w dniach 10-11 maja. Spotkanie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Południowa Warmia.

W ciągu ostatnich dwóch dni partnerzy mieli okazję namacalnie doświadczyć, na czym polega koncepcja inteligentnej wioski. W ramach wizyty studyjnej odwiedzili halę targową Spiżarnia Warmińska zrealizowaną w ramach projektu Dobre bo nasze.

Partnerzy zostali również zaproszeni do wioski garncarskiej w Kamionce prowadzonej przez Fundację Rozwoju NIDA.

Był też czas na omówienie kwestii związanych z planem pracy, komunikacją i zarządzaniem projektem.

Z pewnością były to bardzo produktywne i inspirujące dni zwiastujące niezwykle udaną współpracę.