Wyniki ankiety „Odporność Bałtyckich Muzeów”

5 czerwca 2023

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem raportem prezentującym wyniki ankiety realizowanej w ramach projektu BaMuR „Odporność Bałtyckich Muzeów: odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego”. Projekt ten jest współfinansowany przez Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Raport BaMuR jest zwieńczeniem badania przeprowadzonego przez Fundację Balteus na przełomie lutego i marca 2023 roku. Ankieta miała na celu przeprowadzić analizę sytuacji muzeów i instytucji kultury z Regionu Morza Bałtyckiego w okresie pandemicznym. W badaniu ustalono, w jaki sposób podmioty te poradziły sobie w obliczu ostatnich sytuacji kryzysowych oraz z jakimi problemami się borykały i jakie rozwiązania udało im się wypracować.

Analiza sytuacji instytucji polskich została ponadto skonfrontowana z wynikami z innych państw europejskich biorących udział w projekcie. Estonia, Finlandia, Litwa i Szwecja przeprowadziły identyczną ankietę wśród krajowych organizacji kulturalnych, czego rezultaty również zostały zaprezentowane w raporcie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom za ich cenny głos w ankiecie i życzymy przyjemnej lektury!