Konferencja w Sopocie otwierająca program Interreg Południowy Bałtyk

26 września 2022

W dniach 20-21 września 2022 r. Fundacja Balteus wzięła udział w corocznej konferencji otwierającej program Interreg Południowy Bałtyk, która miała miejsce w Sopocie. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli szansę wziąć udział w panelu dyskusyjnym poświęconym rozwojowi społeczności lokalnej i przyszłości regionu Południowego Bałtyku, a także zaangażowaniu młodzieży w rozwój regionalny. Wydarzenie było również okazją do zapoznania się z rezultatami zakończonych projektów.

Równolegle z konferencją odbyły się warsztaty organizowane przez Fundację Balteus. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach projektu BREM „Baltic Resilient Museums”. Wzięli w nim udział nie tylko obecni partnerzy projektu, ale także interesariusze zainteresowani tematem budowy sieci muzeów i instytucji kultury na obszarze Południowego Bałtyku.