Projekt BREM „Baltic Resilient Museums” z dofinansowaniem!

12 lutego 2022

Uzyskaliśmy dofinansowanie na nowy projekt dotyczący dziedzictwa kulturowego z udziałem Fundacji Balteus. Projekt BREM „Baltic Resilient Museums” dotyczy budowy sieci odpornych muzeów i organizacji kulturalnych w regionie Południowego Bałtyku. W ramach projektu instytucje partnerskie będą wzmacniać współpracę transgraniczną w sektorze kultury w różnych aspektach: społecznym, środowiskowym oraz ekonomicznym. W projekcie uczestniczą instytucje z Polski, Szwecji oraz Litwy.

Planowana data rozpoczęcia projektu: 1.06.2022.