Spotkanie w ramach projektu BaMuR w Västervik w Szwecji

9 listopada 2023

W dniach 7-8 listopada Fundacja Balteus uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu BaMuR – Odporność Bałtyckich Muzeów: Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego”.

Podczas spotkania razem z pozostałymi partnerami omawialiśmy postępy w projekcie w tym wyniki ankiet przeprowadzonych z muzeami i instytucjami kultury z regionu Morza Bałtyckiego.

Nie zabrakło również czasu, żeby wspólnie odwiedzić nową wystawę w Muzeum Västervik, które było naszym gospodarzem podczas tego spotkania.

Dziękujemy wszystkim partnerom za produktywne spotkanie i liczymy na ciekawe efekty naszej współpracy w kolejnych miesiącach.