Spotkanie w ramach projektu BaMuR

29 lutego 2024

W dniach 28-29 lutego Fundacja Balteus uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu BaMuR – Odporność Bałtyckich Muzeów: Odporne muzea i instytucje pamięci dla odpornych społeczeństw Regionu Morza Bałtyckiego”.

W ciągu ostatnich dwóch dni mieliśmy okazję okazję omówić i przeanalizować postęp w realizacji działań projektowych, w tym działania pilotażowe realizowane przez trzy muzea biorące udział w projekcie.

Cieszymy się, że mogliśmy razem spojrzeć na efektywność naszych działań, podzielić się pomysłami i wspólnie podjąć dalsze kroki w celu opracowania narzędzi dla wzmocnienia instytucji kultury w regionie Morza Bałtyckiego.