Warsztaty “Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów”

30 kwietnia 2021

W dniach 28 i 29 kwietnia br. odbyły się warsztaty “Tradycje winiarskie szansą rozwoju turystyki regionów”. Webinar on-line został zorganizowany przy pomocy platformy Zoom. Fundacja Balteus zaprosiła p. Marcina Jurewicza, Eksperta ds. Wina (WSET LEVEL 3 AWARD IN WINES) oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Winnic Pomorza Zachodniego do wygłoszenia prelekcji tematycznych. Uczestnicy warsztatów, wśród których nie zabrakło m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego czy Uniwersytetu Szczecińskiego, mieli przyjemność zapoznać się z historią wina, tradycjami winiarskimi w Polsce i na świecie, promocją turystyczną regionów poprzez wino, strategiami sprzedażowymi i marketingowymi winnic, a także współpracą publiczno-prywatną przy promocji lokalnych tradycji winiarskich.

Niezwykle ciekawe informacje na temat potencjału enoturystycznego regionu Pomorza Zachodniego, uwarunkowań klimatycznych i produkcji win takich jak Cabernet Cortis, Chardonnay czy wino ludowe i wino bursztynowe, niewątpliwie przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o winie i wspieraniu działań mających na celu stworzenie wina jako produktu regionalnego i jednej ze sztandarowych marek regionu Pomorza Zachodniego. Dyskusja uczestników potwierdziła potrzebę integracji środowiska winiarskiego i poszerzania oferty turystycznej winnic, aby produkowane wina wpisały się w klimat kulturowy i turystyczny regionu.

Webinar został zorganizowany w ramach projektu BALTIC STORIES ,,Zrównoważony rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń o charakterze kulturowym w rejonie Południowego Bałtyku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.